Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B – Nhựa Chợ Lớn

Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B

SKU:M1749-X2B
636,000₫
Khối lượng: 6200 gram
Màu sắc:
 Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B
 Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B
 Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B
 Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B
 Xe đạp 12 inch 100 Speed F1 M1749-X2B