Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B

SKU:M1789A-X3B
249,000₫
Khối lượng: 2500 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B
 Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B
 Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B
 Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B
 Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B
 Xe 3 bánh Vespa 72 Vinatoy (không nhạc) M1789A-X3B