Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B

SKU:M1624A-X3B
249,000₫
Khối lượng: 2300 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Vespa (không nhạc) M1624A-X3B