Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B

SKU:M1671A-X3B
249,000₫
Khối lượng: 2400 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 (không nhạc) M1671A-X3B