Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B

SKU:M1675B-X3B
401,000₫
Khối lượng: 3300 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K3 ĐKBH (có nhạc) M1675B-X3B