Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B

SKU:M1378A-X3B
329,000₫
Khối lượng: 3200 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B
 Xe 3 bánh L9 Police K1 ĐKBH (không nhạc) M1378A-X3B