Xe 3 bánh L8 Ong ĐKBH (không nhạc) M1605A-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh L8 Ong ĐKBH (không nhạc) M1605A-X3B

SKU:M1605A-X3B
338,000₫
Khối lượng: 3400 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh L8 Ong ĐKBH (không nhạc) M1605A-X3B
 Xe 3 bánh L8 Ong ĐKBH (không nhạc) M1605A-X3B
 Xe 3 bánh L8 Ong ĐKBH (không nhạc) M1605A-X3B
 Xe 3 bánh L8 Ong ĐKBH (không nhạc) M1605A-X3B