Xe 3 bánh L5 Voi ĐKBH (không nhạc) M958BA-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh L5 Voi ĐKBH (không nhạc) M958BA-X3B

SKU:M958A-X3B
338,000₫
Khối lượng: 3800 gram
 Xe 3 bánh L5 Voi ĐKBH (không nhạc) M958BA-X3B
 Xe 3 bánh L5 Voi ĐKBH (không nhạc) M958BA-X3B
 Xe 3 bánh L5 Voi ĐKBH (không nhạc) M958BA-X3B
 Xe 3 bánh L5 Voi ĐKBH (không nhạc) M958BA-X3B