Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (có nhạc) M1674B-X3B – Nhựa Chợ Lớn

Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (không nhạc) M1674A-X3B

SKU:M1674A-X3B
225,000₫
Khối lượng: 2150 gram
Màu sắc:
 Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (không nhạc) M1674A-X3B
 Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (không nhạc) M1674A-X3B
 Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (không nhạc) M1674A-X3B
 Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (không nhạc) M1674A-X3B
 Xe 3 bánh thổi L7 Môtô K4 (không nhạc) M1674A-X3B