Đồ chơi xếp hình 289 (L3- Xe tải chở máy bay chứa xếp hình) M1534-LR – Nhựa Chợ Lớn

Đồ chơi xếp hình 289 (L3 Xe tải chở máy bay chứa xếp hình) M1534-LR

SKU:M1534-LR
122,000₫
Khối lượng: 627 gram
 Đồ chơi xếp hình 289 (L3 Xe tải chở máy bay chứa xếp hình) M1534-LR
 Đồ chơi xếp hình 289 (L3 Xe tải chở máy bay chứa xếp hình) M1534-LR
 Đồ chơi xếp hình 289 (L3 Xe tải chở máy bay chứa xếp hình) M1534-LR