Đồ chơi xếp hình 227 (L3- Xe tăng chứa ráp hình) M1367-LR – Nhựa Chợ Lớn

Đồ chơi xếp hình 227 (L3 Xe tăng chứa ráp hình) M1367-LR

SKU:M1367-LR
115,000₫
Khối lượng: 554 gram
 Đồ chơi xếp hình 227 (L3 Xe tăng chứa ráp hình) M1367-LR
 Đồ chơi xếp hình 227 (L3 Xe tăng chứa ráp hình) M1367-LR
 Đồ chơi xếp hình 227 (L3 Xe tăng chứa ráp hình) M1367-LR