Xe trộn bê tông đồ chơi chứa xếp hình M1364-LR | Nhựa Chợ Lớn

Đồ chơi xếp hình 224 (L3- Xe trộn bê tông chứa xếp hình) M1364-LR

SKU:M1364-LR
122,000₫
Khối lượng: 647 gram
 Đồ chơi xếp hình 224 (L3- Xe trộn bê tông chứa xếp hình) M1364-LR
 Đồ chơi xếp hình 224 (L3- Xe trộn bê tông chứa xếp hình) M1364-LR
 Đồ chơi xếp hình 224 (L3- Xe trộn bê tông chứa xếp hình) M1364-LR