Banner header

http://nhuacholon.vn -

 • Mã sản phẩm : M1639-XTĐ
 • Thương hiệu: Nhựa Chợ Lớn
 • Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Màu sắc: Vàng , Cam
 • Kích thước: 76 x 60 x 81 cm
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Trọng lượng: 3.2 kg
 • Tải trọng : 15 kg
 • Độ tuổi sử dụng: 6 tháng trở lên
- 43%
 • Mã sản phẩm : M1839-XTĐ
 • Thương hiệu: Nhựa Chợ Lớn
 • Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Màu sắc: Xanh dương, Hồng , Đỏ
 • Kích thước: 68 x 61 x 54 cm
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Tải trọng : 15 kg
 • Độ tuổi sử dụng: 6 tháng trở lên
- 43%
 • Mã sản phẩm : M1441-XTĐ
 • Thương hiệu: Nhựa Chợ Lớn
 • Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Màu sắc:Xanh dương, Hồng
 • Kích thước: 68 x 59 x 57 cm
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Trọng lượng: 2.1 kg
 • Tải trọng : 15 kg
 • Độ tuổi sử dụng: 6 tháng trở lên
- 43%
 • Mã sản phẩm : M1393-XTĐ
 • Thương hiệu: Nhựa Chợ Lớn
 • Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Màu sắc: Xanh lá, Xanh dương
 • Kích thước: 68 x 59 x52 cm
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Trọng lượng: 2 kg
 • Tải trọng : 15 kg
 • Độ tuổi sử dụng: 6 tháng trở lên
- 43%
 • Mã sản phẩm : M1622-XTĐ
 • Thương hiệu: Nhựa Chợ Lớn
 • Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Hồng
 • Kích thước: 76 x 60 x 81 cm
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Trọng lượng: 3.2 kg
 • Tải trọng : 15 kg
 • Độ tuổi sử dụng: 6 tháng trở lên
- 43%
 • Mã sản phẩm : M1631-XTĐ
 • Thương hiệu: Nhựa Chợ Lớn
 • Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Màu sắc: Xanh dương, Đỏ
 • Kích thước: 68 x 60 x 55 cm
 • Chất liệu: Nhựa PP
 • Trọng lượng: 2.7 kg
 • Tải trọng : 15 kg
 • Độ tuổi sử dụng: 6 tháng trở lên
- 43%
Xem tất cả